Reklama

Zamość: W poniedziałek sesja Rady Miasta. Zobacz program

foto: UM Zamość foto: UM Zamość
W poniedziałek, 26 września, odbędzie się kolejna sesja Rady Miasta Zamość. Poniżej publikujemy porządek obrad. Początek sesji o godzinie 13.00.

Porządek posiedzenia:
1.Otwarcie sesji.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Miasta.
4.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5.Sprawy samorządu mieszkańców.
6.Wnioski i wypowiedzi mieszkańców.
7.Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Zamość za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacja o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury.
8.Informacja nt. zaawansowania rzeczowego i finansowego projektu „Przebudowa drogi na odcinku około 5 km wciągu drogi krajowej nr 74 od al. 1 Maja (most na rzece Łabuńka) do ulicy Szczebrzeskiej (granica miasta Zamość)".
9.Podjęcie uchwał w sprawie:
1) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargi z dnia 22 sierpnia 2022 r. na uchwałę Nr XXVI/415/2020 Rady Miasta Zamość z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania okresowych stypendiów sportowych dla zawodników oraz nagród i wyróżnień dla zawodników i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe,
2) przekazania petycji według właściwości,
3) ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej przy ul. Młyńskiej w Zamościu,
4) przyjęcia Lokalnego Programu Pomocy Społecznej na rok 2023,
5) podniesienia wysokości wynagrodzeń dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka, funkcjonujących na terenie Miasta Zamość,
6) określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Zamość,
7) ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Zamość, dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości nagród ze specjalnego funduszu nagród,
8) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Zamość (Jednostka Strukturalna Nr 27 – Osiedla Przy Obwodnicy – Cz. Południowa, teren w obrębie Osiedla Przy Obwodnicy – ul. Krasnobrodzka),
9) przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Zamość na lata 2023 – 2030,
10) emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
11) wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
12) wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.
10. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zamość z pracy między sesjami.
11. Wolne wnioski i wypowiedzi radnych.
12. Interpelacje i zapytania.
13.Komunikaty i informacje.
14.Zamknięcie obrad.

1 komentarz

 • obiektywny
  obiektywny wtorek, 27 wrzesień 2022 14:12 Link do komentarza

  Niestety, ale przewodniczący z Kilińskiego miał dużo racji, a reakcja pani radnej, "obrażalskiej "była żenująca. Prawda w oczy kole. Zaangażują się na osiedlach przed wyborami roznosząc ulotki itp. A wtedy rozliczymy ich dokładnie !!!
  Zamiast zająć się sprawami Mieszkańców, to się "punktują" nawzajem na sesji.
  "Medialny" radny, nie może przeżyć przegranej w wyborach na Prezydenta Miasta
  i stara się "błyszczeć" w oku kamery na sesjach, co jest już powtarzalnie nudne i fatalnie mu to wychodzi.
  Ten radny były prezes, "chorągiewka" szuka problemów na siłę.

  Państwo radni popatrzcie sobie, czy tak skutecznie jak swoją podwyżkę na pierwszej sesji obecnej kadencji załatwiacie sprawy Mieszkańców Zamościa.

  "Tym razem miejscy radni byli całkowicie jednomyślni. Na sesji 29 listopada bez wahań i sprzeciwów, zgodnie przyjęli uchwałę dotyczącą podwyżek diet dla siebie".

  UCHWAŁA NR II/7 /2018

  RADY MIASTA ZAMOŚĆ

  z dnia 29 listopada 2018 r.

  w sprawie ustalenia wysokości diet Radnych Miasta Zamość

  Na podstawie art. 25 ust. 4,6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2018 r., poz. 994, z póź. zm./ - Rada Miasta Zamość uchwala, co następuje:

  § 1. Wprowadza się miesięczny ryczałtowy system naliczania diet, które przysługują radnym z tytułu sprawowania mandatu.

  § 2. Podstawą do ustalenie wysokości diet dla radnych jest rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy.

  § 3. Ustala się następującą wysokość miesięcznej ryczałtowej diety dla radnych:

  1. Przewodniczący Rady Miasta- 2000 zł.

  2. Wiceprzewodniczący Rady Miast-1700 zł.

  3. Przewodniczący Komisji stałych Rady Miasta-1550 zł.

  4. pozostali Radni Rady Miasta-1400 zł.

Skomentuj

- Treść komentarza powinna być związana z tematem artykułu.
- Komentarze naruszające netykietę będą usuwane.
- Portal ezamosc.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.
- Użytkownik publikując komentarze reprezentuje własne poglądy i opinie, biorąc pełną odpowiedzialność karną i cywilną za publikowane treści.
- Pola wymagane są oznaczone *
- Twój adres email nie będzie opublikowany
- Korzystając z opcji 'komentarz', akceptujesz zasady regulaminu i politykę prywatności.
- Aby dodać komentarz, musisz zaznaczyć pole "Nie jestem robotem", tym samym potwierdzasz, że akceptujesz zasady regulaminu

Powrót na górę

Sekcje

Polecamy

ezamosc.pl

Reklama

Narzędzia

Follow Us