Reklama
Reklama

Zamość: W poniedziałek sesja Rady Miasta. Zobacz program

foto: archiwum, materiał poglądowy foto: archiwum, materiał poglądowy
W poniedziałek, 27 czerwca, odbędzie się kolejna sesja Rady Miasta Zamość. Poniżej publikujemy porządek obrad. Początek sesji o godzinie 13.00.

Porządek posiedzenia:

1.Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Miasta.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Sprawy samorządu mieszkańców.
6. Wnioski i wypowiedzi mieszkańców.
7. Raport o stanie Miasta za 2021 rok.
8. Debata nad raportem.
a) głosy mieszkańców,
b) głosy radnych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Prezydentowi Miasta Zamościa za 2021 rok.
10.Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem Prezydenta Miasta Zamość z wykonania budżetu za 2021 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2021 r. grudnia 2021 r.
11.Opinia Komisji Rady Miasta do pkt. 10
12. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca przedłożonej przez Prezydenta Miasta Zamość rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2021 r.
13. Dyskusja.
14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Prezydenta Miasta Zamość z wykonania budżetu za 2021 r.
15. Uchwała Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Zamość z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Zamość z tytułu wykonania budżetu za 2021 r.
16.Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej do uchwały Komisji Rewizyjnej.
17.Wyjaśnienia Prezydenta do uchwały Komisji Rewizyjnej i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.
18.Dyskusja.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2021 r.
20. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) rozpatrzenia petycji o zmianę uchwały Nr XVII/294/2020 Rady Miasta Zamość z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Zamość na lata 2020-2024,
2) przekazania petycji według właściwości,
3) przekazania petycji według właściwości,
4) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Zamość obejmującego teren w obrębie Jednostki Strukturalnej Nr 29 – Majdan – Cz. Południowa,
5) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Zamość (teren w obrębie Jednostki Strukturalnej Nr 5 - III Obwód Strategiczny – Cz. Północna, oraz Jednostki Strukturalnej nr 21 – Zachodnie Przedmieście Lubelskie - Cz. Wschodnia, w rejonie ulic Marszałka Józefa Piłsudskiego, Kilińskiego, Przemysłowej oraz Peowiaków),
6) ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Zamość na rok szkolny 2022/2023,
7) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomością,
8) wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
9) wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.
21. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zamość z pracy między sesjami.
22. Wolne wnioski i wypowiedzi radnych.
23. Interpelacje i zapytania.
24. Komunikaty i informacje. 25. Zamknięcie obrad.

Skomentuj

- Treść komentarza powinna być związana z tematem artykułu.
- Komentarze naruszające netykietę będą usuwane.
- Portal ezamosc.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.
- Użytkownik publikując komentarze reprezentuje własne poglądy i opinie, biorąc pełną odpowiedzialność karną i cywilną za publikowane treści.
- Pola wymagane są oznaczone *
- Twój adres email nie będzie opublikowany
- Korzystając z opcji 'komentarz', akceptujesz zasady regulaminu i politykę prywatności.
- Aby dodać komentarz, musisz zaznaczyć pole "Nie jestem robotem", tym samym potwierdzasz, że akceptujesz zasady regulaminu

Powrót na górę

Sekcje

Polecamy

ezamosc.pl

Reklama

Narzędzia

Follow Us