Zamość: Sesja Rady Miasta. Czym zajmą się radni

foto: archiwum, materiał poglądowy foto: archiwum, materiał poglądowy

Na 30 listopada zwołano sesję Rady Miasta Zamość. Obrady rozpoczną się o godz. 13:00, a sesja odbędzie się w trybie zdalnym.

Transmisję można oglądać tutaj:
https://umzamosc.bip.lubelskie.pl/index.php?id=197&p1=szczegoly&p2=1573152

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Miasta.
4. Powołanie Komisji uchwał i wniosków.
5. Sprawy samorządu mieszkańców.
6. Wnioski i wypowiedzi mieszkańców.
7. Sprawozdanie z realizacji programu usuwania azbestu z terenu miasta Zamość, za lata 2019-2020,
8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w jednostkach prowadzonych przez miasto Zamość, w tym o wynikach egzaminów, działań podejmowanych przez szkoły nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz nadzorze pedagogicznym sprawowanym przez kuratora oświaty za rok szkolny 2019/2020
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Centrum Integracji Społecznej w Zamościu,
2) uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok,
3) uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok,
4) delegowania radnego na członka Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
5) uchwalenia Programu współpracy Miasta Zamość z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok,
6) przyjęcia od Wojewody Lubelskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej,
7) uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjno - konserwatorskich obiektów pomników przyrody zlokalizowanych na terenie Miasta Zamość,
8) określenia szczegółowych zasad przyznawania okresowych stypendiów sportowych dla zawodników oraz nagród i wyróżnień dla zawodników i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe,
9) zatwierdzenia projektu pozakonkursowego pt. „Aktywizacja – krokiem w stronę pracy edycja VII” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.2 Aktywizacja zawodowa – projekty PUP,
10) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zamość (jednostka strukturalna nr 19 – Nowe Miasto – część południowa, teren w rejonie ul. Lutosławskiego),
11) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zamość (jednostka strukturalna nr 19 – Nowe Miasto – część południowa, teren w rejonie ul. Św. Piątka),
12) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zamość (jednostka strukturalna nr 19 – Nowe Miasto – część południowa, teren w rejonie ul. Św. Piątka – ul. Janusza Korczaka – ul. Weteranów),
13) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zamość (jednostka strukturalna nr 27 – Osiedla Przy Obwodnicy – część południowa, teren w rejonie ul. Poprzecznej – ul. Krasnobrodzkiej – ul. Młyńskiej),
14) wyrażenia zgody na wniesienie do Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Zamościu aportu Miasta Zamość w zamian za udziały,
15) określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania,
16) zmiany uchwały nr XIX/321/2020 Rady Miasta z dnia 16 kwietnia 2020 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 r.
17) ustalenia stawki dotacji dla Centrum Integracji Społecznej w Zamościu na 2021 rok.
18) utworzenia jednostki budżetowej "Centrum Usług Rozliczeniowych w Zamościu" oraz nadania jej statutu,
19) wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
20) wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 r.
10. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zamość z pracy między sesjami.
11. Wolne wnioski i wypowiedzi radnych.
12. Interpelacje i zapytania.
13. Komunikaty i informacje.
14. Zamknięcie obrad.

1 komentarz

  • zeon
    zeon piątek, 27 listopad 2020 14:54 Link do komentarza

    W Warszawie złożono zażalenie rozliczania śmieci za wodę, mam nadzieję, że się uda udowodnić nierówność społeczną tej metody i nasz Pan Prezydent będzie musiał zrewidować swoje zapędy. Może już teraz czas odchudzić PGK.Dobry temat na sesję.

Skomentuj

- Treść komentarza powinna być związana z tematem artykułu.
- Komentarze naruszające netykietę będą usuwane.
- Portal ezamosc.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.
- Użytkownik publikując komentarze reprezentuje własne poglądy i opinie, biorąc pełną odpowiedzialność karną i cywilną za publikowane treści.
- Pola wymagane są oznaczone *
- Twój adres email nie będzie opublikowany
- Korzystając z opcji 'komentarz', akceptujesz zasady regulaminu i politykę prywatności.
- Aby dodać komentarz, musisz zaznaczyć pole "Nie jestem robotem", tym samym potwierdzasz, że akceptujesz zasady regulaminu

Powrót na górę

Sekcje

Polecamy

ezamosc.pl

Reklama

Narzędzia

Follow Us