Podwyżka podatku od nieruchomości w Zamościu. Zobacz jakie będą stawki

foto: archiwum, materiał poglądowy foto: archiwum, materiał poglądowy

Decyzja zapadła na poniedziałkowej sesji rady miasta. Właściciele nieruchomości zapłacą w przyszłym roku większe stawki. Za podwyżką głosowało 9 radnych, 5 było przeciw.

Urzędnicy tłumaczą, że "łagodne, coroczne podwyżki stawek podatkowych, umożliwią realizację funkcji fiskalnej podatków na wyższym poziomie".

"Uchwalenie stawek podatku w zaproponowanej wysokości spowoduje zwiększenie obciążenia finansowego właściciela nieruchomości, składającej się np. z działki o powierzchni 500 m2, budynku mieszkalnego o powierzchni 100 m2 i garażu o pow. 15 m 2 o 22 zł rocznie (obecnie podatek wynosi 415 zł, po podwyżce - 437 zł rocznie). Natomiast w przypadku posiadania lokalu mieszkalnego w budownictwie wielorodzinnym, dla właściciela mieszkania o powierzchni 65 m2 i gruntu o powierzchni 90 m2, Podatek od nieruchomości wzrośnie o 5 zł rocznie (obecnie podatek wynosi 89 zł, po podwyżce - 94 zł rocznie)." - czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Władze miasta szacują, że wzrost stawek podatkowych spowoduje uzyskanie dochodu z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 35.150.000 zł, co oznacza wzrost o 2,8%.

 
Podatek od nieruchomości w Zamościu na 2021 rok:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej , bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,93 zł od 1 m2 powierzchni;
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,90 zł od 1 ha powierzchni;
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,48 zł od 1 m2 powierzchni;
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tekst jednolity Dz.U. z20l8 r. poz. l398 z poźn, zm.), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,20 zł od 1 m2 powierzchni.

2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,78 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
b)związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 23,10 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
c)zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 11,40 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,90 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,90 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
3) od budowli - 2% ich wartości

ZA GŁOSOWALI (9): Błażewicz Piotr, Fugiel Jolanta, Lizut Tadeusz, Małysz Piotr, Matwiejczuk Jan Wojciech, Pawlik Adam, Sowa Krzysztof, Szpatuśko Andrzej, Wojtak Zdzisław.

PRZECIW BYLI(5): Josik Franciszek, Kitka Szczepan, Kudela Marek, Podgórski Grzegorz, Zwolak Rafał.

WSTRZYMAŁ SIĘ (1): Kupczyk Janusz

BRAK GŁOSU (2): Klimczuk Agnieszka, Nowakowski Wiesław.

NIEOBECNI (6): Ćwik Sławomir, Godzisz Ireneusz, Stręciwilk- Gościcka Maria, Walewander Marek, Zagdański Dariusz, Zawiślak Monika.

2 komentarzy

Skomentuj

- Treść komentarza powinna być związana z tematem artykułu.
- Komentarze naruszające netykietę będą usuwane.
- Portal ezamosc.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.
- Użytkownik publikując komentarze reprezentuje własne poglądy i opinie, biorąc pełną odpowiedzialność karną i cywilną za publikowane treści.
- Pola wymagane są oznaczone *
- Twój adres email nie będzie opublikowany
- Korzystając z opcji 'komentarz', akceptujesz zasady regulaminu i politykę prywatności.
- Aby dodać komentarz, musisz zaznaczyć pole "Nie jestem robotem", tym samym potwierdzasz, że akceptujesz zasady regulaminu

Powrót na górę

Sekcje

Polecamy

ezamosc.pl

Reklama

Narzędzia

Follow Us