Logo
Wydrukuj tę stronę

Będzie zakaz stosowania węgla brunatnego?

foto: archiwum, materiał poglądowy foto: archiwum, materiał poglądowy

Zamojski magistrat chce wprowadzenia zakazu stosowania węgla brunatnego, miału węglowego (do 3 mm), mułów, flotokoncentratów i mieszanek z ich udziałem oraz mokrej biomasy (powyżej 20% wilgotności). Prezydent miasta wystąpił do przewodniczącego sejmiku województwa lubelskiego z prośbą o przeanalizowanie możliwości objęcia zakazem całego lubelskiego lub Zamościa i pobliskich gmin.

Wniosek powstał w związku z pogarszającym się stanem powietrza w Zamościu, jak również z wejściem w życie nowych instrumentów prawnych w zakresie jakości paliw stałych, a także różnego rodzaju zakazów i wymagań dotyczących kotłów na paliwo stałe.

- W momencie wejścia w życie w 2020 r. dyrektywy Ecodesign, zasadnym byłaby również konieczność, w okresie najbliższych kilku lat, nałożenia obowiązku wymiany starych kotłów węglowych niespełniających normy PN-EN 303-5-2012 (tj.1 i 2 klasa oraz piece bezklasowe) na ekologiczne, a w latach późniejszych wprowadzenie całkowitego zakazu palenia w kotłach poniżej 5 klasy sprawności - czytamy w piśmie prezydenta Wnuka.

Podjęcie tego rodzaju działań pozwoliłoby na eliminację najbardziej nieekologicznych paliw i kotłów z pobliskiego otoczenia. Stałe stosowanie węgla o grubszym sortymencie i odpowiednim typie kaloryczności, zmierzać będzie do zniwelowania w znacznym stopniu zadymienia, które powoduje powstawanie szkodliwego dla zdrowia smogu.


Redakcja serwisu ezamosc.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam, ogłoszeń i komentarzy. Zdjęcia i artykuły stanowią własność autora i są chronione prawem autorskim. Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania nadesłanych tekstów.
Copyright © ezamosc.pl