Logo
Wydrukuj tę stronę

I love green

foto: reżyser Krzysztof Kamiński foto: reżyser Krzysztof Kamiński

ILoveGreen - pod takim hasłem odbył się dziś happening w Zamościu. Wydarzenie zorganizowało Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Krok za krokiem" z okazji obchodów Światowego Dnia Mózgowego Porażenia Dziecięcego.

Wydarzenie ma na celu m.in. burzenie stereotypów dotyczących mózgowego porażenia dziecięcego, uwrażliwienie na rzeczywiste problemy osób z MPO oraz zamanifestowanie solidarności z osobami żyjącymi z uszkodzeniem mózgu w Polsce i na całym świecie.

Na świecie żyje ponad 17 milionów osób z mózgowym porażeniem dziecięcym, natomiast liczba osób ściśle związana z chorymi na MPO sięga nawet 350 milionów. W Polsce spośród wszystkich dzieci z niepełnosprawnością ruchową, ponad połowę, bo około 20 — 25 tysięcy stanowią dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym.


Redakcja serwisu ezamosc.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam, ogłoszeń i komentarzy. Zdjęcia i artykuły stanowią własność autora i są chronione prawem autorskim. Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania nadesłanych tekstów.
Copyright © ezamosc.pl