Logo
Wydrukuj tę stronę

Rusza dodatkowy nabór wniosków na dofinansowanie fotowoltaiki

foto: archiwum, materiał poglądowy foto: archiwum, materiał poglądowy

Urząd Miasta Zamość ogłosił dodatkowy nabór wniosków na dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych. Wnioski można składać w ratuszu do 13 września. Ilość miejsc jest ograniczona.

W projekcie mogą wziąć udział właściciele nieruchomości znajdujących się na terenie Zamościa, które nie mają zaległości finansowych na rzecz miasta, a ich gospodarstwa domowe zużywają co najmniej 2 000 kWh energii elektrycznej rocznie.

Panele fotowoltaiczne montowane będą wyłącznie na budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, nie będą montowane na dachach pokrytych materiałem zawierającym azbest, a we wskazanej lokalizacji nie może być prowadzona żadna działalność gospodarcza oraz działalność rolnicza.

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 65% kosztów kwalifikowanych netto. Ostateczna kwota wkładu własnego zostanie ustalona po decyzji zarządu województwa, opracowaniu dokumentacji technicznej i wyłonieniu wykonawcy.

Liczy się kolejność złożenia poprawnie wypełnionej ankiety. Dokument należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta, Urząd Miasta Zamość (budynek Ratusza, parter, Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość), do 13 września.

Dodatkowe informacje na temat projektu można uzyskać w Urzędzie Miasta Zamość Wydział Gospodarki Komunalnej (sekretariat, I piętro, ul. Rynek Wielki 3, 22-400 Zamość) lub/i pod numerem telefonu 84 677 24 31.

Wersja elektroniczna ankiety znajduje pod adresem: http://www.zamosc.pl/news/5350/1/dodatkowy-nabor.html. Wersja papierowa w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Zamość.


Redakcja serwisu ezamosc.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam, ogłoszeń i komentarzy. Zdjęcia i artykuły stanowią własność autora i są chronione prawem autorskim. Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania nadesłanych tekstów.
Copyright © ezamosc.pl