Logo
Wydrukuj tę stronę

I Sesja Zamojskiej Rady Seniorów

foto: UM Zamość foto: UM Zamość

Podczas posiedzenia, które odbyło się 10.07., radni wybrali nowe władze Zamojskiej Rady Seniorów i odebrali zaświadczenia o wyborze na radnego.

I Sesję otworzył Prezydent Miasta Zamość, a następnie nowi radni złożyli ślubowanie:” Ślubuję uroczyście obowiązki radnego Zamojskiej Rady Seniorów sprawować, godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro Miasta Zamość i reprezentowanych przeze mnie osób starszych”.

Przewodniczącą Rady została Krystyna Rybińska-Smyk, Wiceprzewodniczącą Krystyna Łepik, Sekretarzem Zamojskiej Rady Seniorów Dorota Margol.

Rada liczy 11 radnych. Są nimi: Krystyna Rybińska-Smyk, Krystyna Łepik, Dorota Margol, Maria Adryańczyk, Halina Caban, Bożenna Michalska-Parczyńska, Marek Palonka, Zbigniew Pelc, Lucyna Stąsiek, Elżbieta Świrczek, Danuta Wolanin.

Zamojska Rada Seniorów została powołana przez Radę Miasta Zamość Uchwałą nr VI/55/2015 z dnia 30 marca 2015 r.

Rada ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny w kwestiach związanych z osobami starszymi i działaniami podejmowanymi na ich rzecz przez działające w Zamościu instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, uniwersytety trzeciego wieku i kluby seniora.

Rada Seniorów składa się z przedstawicieli osób starszych oraz przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku.

Kadencja Rady trwa 4 lata.


Redakcja serwisu ezamosc.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam, ogłoszeń i komentarzy. Zdjęcia i artykuły stanowią własność autora i są chronione prawem autorskim. Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania nadesłanych tekstów.
Copyright © ezamosc.pl