Logo
Wydrukuj tę stronę

Wyciek biogazu i pożar w zamojskiej oczyszczalni ścieków - to tylko ćwiczenia

foto: archiwum, materiał poglądowy foto: archiwum, materiał poglądowy

Rozszczelnienie instalacji, wycieki biogazu i pożar - to scenariusz ćwiczeń zgrywających podmioty ujęte w „Siatce Bezpieczeństwa Miejskiego Planu Zarządzania Kryzysowego”. Ćwiczenia odbędą się dzisiaj w godzinach 10.30 – 13.00 na obiekcie oczyszczalni ścieków PGK w Zamościu.

- Scenariusz ćwiczenia zakłada, że wykonywane są przez pracowników rutynowe prace konserwacyjne instalacji technologicznej na koronie obiektu szczególnego – wydzielonych komór fermentacji zamkniętej. Podczas prowadzonych czynności następuje rozszczelnienie przewodu skutkujące wyciekiem biogazu wraz z pożarem w okolicy pomostu sprowadzającego na schody zejściowe. Dwaj pracownicy zostają poparzeni, doznają ponadto urazów mechanicznych, które uniemożliwiają im samodzielną ewakuację. W wyniku rozprzestrzeniania się biogazu, będą podjęte działania związane z ewakuacją załogi zakładu pracy, a także informowana przebywającej w tym rejonie ludności o powstałym zagrożeniu - informuje Marek Gajewski, pełniący obowiązki rzecznika prasowego Urzędu Miasta Zamość.  - Ponadto dodatkowy element ćwiczenia stanowi aspekt zapoznania się z umiejętnością podejmowania działań w sytuacji wywołanej brakiem dostaw energii elektrycznej do zakładów pracy, mających wpływ na prawidłowe funkcjonowanie infrastruktury technicznej miasta - dodaje. 

W ćwiczeniach udział weźmie Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego, kierownictwo Rejonu Energetycznego PGE Dystrybucja S.A., policja, straż pożarna, pracownicy oczyszczalni ścieków, straż miejska i pogotowie ratunkowe.


Redakcja serwisu ezamosc.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam, ogłoszeń i komentarzy. Zdjęcia i artykuły stanowią własność autora i są chronione prawem autorskim. Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania nadesłanych tekstów.
Copyright © ezamosc.pl