Reklama

Studia magisterskie na kierunku bezpieczeństwo narodowe w UPZ

23 sierpnia 2021 r. Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu otrzymała od Ministra Edukacji i Nauki pozwolenie na utworzenie studiów drugiego stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe. Studia magisterskie na tym kierunku będą odbywać się zarówno w formie stacjonarnej, jak również niestacjonarnej. Podobnie jak w przypadku innych kierunków w UPZ, studia stacjonarne są bezpłatne. To drugi, po pielęgniarstwie kierunek studiów w Uczelni Państwowej w Zamościu, który pozwoli studentom uzyskać tytuł magistra.

Czytaj dalej...

UPZ rozwija działalność naukowo-wydawniczą

Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu odnotowała dwa znaczące sukcesy, będące zwieńczeniem kilkunastoletniej już działalności wydawniczej i naukowej. Po pierwsze, czasopismo naukowe UPZ „Facta Simonidis” wpisane zostało na międzynarodową, prestiżową listę ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences), co oznacza że spełnia jedną z przesłanek do wpisania na ministerialną listę czasopism punktowanych. Z kolei wydawnictwo uczelniane OFFICINA SIMONIDIS po raz kolejny znalazło się w najnowszym wykazie wydawnictw punktowanych, ogłaszanym cyklicznie przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Czytaj dalej...

Lucas Laufen gwiazdą koncertu UPZ

Było lirycznie, refleksyjnie i chilloutowo. 24 lipca 2021 r. Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu zorganizowała koncert, którego gwiazdą był australijski bard Lucas Laufen. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Zamość Andrzej Wnuk.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS

Sekcje

Polecamy

ezamosc.pl

Reklama

Narzędzia

Follow Us