Logo
Wydrukuj tę stronę

Zamość: Przedsiębiorcy mogą zapłacić mniej za czynsz

foto: archiwum, materiał poglądowy foto: archiwum, materiał poglądowy

Lokalni przedsiębiorcy mogą ubiegać się o obniżenie stawki czynszu najmu lokali użytkowych stanowiących własność miasta Zamość na czas trwania stanu epidemii wywołanego koronawirusem. Zarządzenie w tej sprawie podpisał prezydent Zamościa.

Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. ma prawo zastosować okresową obniżkę czynszu w przypadku trudnej sytuacji finansowej najemcy lokalu użytkowego (wnioskodawcy), wywołanej epidemią.

Wysokość obniżki czynszu określa się procentowo i uzależnia się od:
- całkowitego zaprzestania prowadzenia działalności – 80%
- ograniczonego prowadzenia działalności, skutkującego spadkiem przychodów o co najmniej 20 procent - 40%.

Osoby, które będą chciały skorzystać z możliwości obniżki czynszu, powinny złożyć do ZGL pisemny wniosek. Dokument musi zawierać oświadczenie najemcy o zaprzestaniu prowadzenia działalności lub ograniczeniu prowadzenia działalności, skutkującego spadkiem przychodów o co najmniej 20% w porównaniu z analogicznym miesiącem roku poprzedniego. Jeżeli w analogicznym miesiącu roku poprzedniego najemca nie prowadził w wynajmowanym lokalu działalności, wysokość uzyskanych przychodów należy porównać z miesiącem poprzedzającym miesiąc, za który ma być udzielona obniżka. We wniosku najemca powinien uzasadnić, w jaki sposób stan epidemii wywołany koronawirusem wpłynął na jego sytuację finansową.

Wniosek należy złożyć do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który ma być udzielona obniżka. Jeśli wniosek okaże się niekompletny, przedsiębiorca zostanie poproszony o jego uzupełnienie w ciągu 7 dni.

To kolejny raz, kiedy przedsiębiorcom udzielana jest pomoc ze strony Miasta. Od marca obowiązywało zarządzenie, na mocy którego osoby zainteresowane mogły wnioskować o obniżkę czynszu. Od tego czasu wystawiono 678 faktur korygujących, na łączną kwotę 350 000 zł.


Redakcja serwisu ezamosc.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam, ogłoszeń i komentarzy. Zdjęcia i artykuły stanowią własność autora i są chronione prawem autorskim. Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania nadesłanych tekstów.
Copyright © ezamosc.pl