Reklama

Położnictwo – studia licencjackie i magisterskie

foto: materiał nadesłany foto: materiał nadesłany
Akademia Zamojska otrzymała zgodę Ministra Edukacji i Nauki na kształcenie studentów na kierunku położnictwo – studia licencjackie i magisterskie. Wcześniej akredytację wydał Minister Zdrowia oraz Krajowa Rada Akredytacyjna Szkół Pielęgniarek i Położnych, a pozytywną opinię Polska Komisja Akredytacyjna.

Studia I stopnia o profilu praktycznym trwać będą 6 semestrów i ukończą się uzyskaniem tytułu licencjata położnictwa. W programie studiów przewidziano 1100 godzin zajęć praktycznych i 1200 godzin praktyk zawodowych. Oprócz wiedzy ogólnej z obszaru nauk medycznych, studenci nabędą szczegółową wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu położnictwa i ginekologii, niezbędną do wykonywania zawodu położnej/położnego. Studenci będą mieli także zajęcia do wyboru: język migowy lub współpraca w zespołach opieki zdrowotnej.

Akademia Zamojska uruchomi również studia I stopnia zawodowe uzupełniające tzw. „pomostowe" w trybie niestacjonarnym. Studia te dedykowane są osobom z dyplomem ukończenia dwuipółletniej szkoły policealnej albo pomaturalnej kształcącej w zawodzie położnej. Studia będą trwały 2 semestry, a wymiar zajęć praktycznych i praktyk zawodowych wynosi 605 godzin. Przewidziane w programie studiów zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe mogą zostać zaliczone na wniosek studenta na podstawie udokumentowanego doświadczenia zawodowego, w zakresie wykonywanych czynności odpowiadających przedmiotowi zajęć praktycznych lub praktyk zawodowych, z uwzględnieniem długości stażu pracy.

Absolwenci studiów licencjackich będą przygotowani do podjęcia pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej: szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej oraz szkołach rodzenia itp. Ponadto absolwenci będą przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Studia II stopnia (magisterskie) na kierunku położnictwo trwać będą 4 semestry, w trakcie których przewidziano 200 godzin praktyk zawodowych. W programie kształcenia znajdują się przedmioty medyczne i specjalistyczne z obszaru nauk o zdrowiu. Studenci będą realizować zajęcia uzupełniające tj.: uroginekologia, pielęgniarstwo operacyjne i zabiegowe w ginekologii i położnictwie, psychoterapia elementarna, psychopatologie w rodzinie. Student będzie miał także możliwość wyboru zajęć: endoskopia w ginekologii i położnictwie, najnowsze techniki diagnostyczne, podstawy kliniczne rozrodczości człowieka. Studia magisterskie na kierunku położnictwo przygotują absolwentów do samodzielnego pełnienia zadań położnej/położnego, w tym świadczenia opieki zdrowotnej, zarządzania nią oraz podjęcia studiów doktoranckich.

Studia na kierunku położnictwo w Akademii Zamojskiej prowadzone będą w systemie stacjonarnym (bezpłatne) i niestacjonarnym. Zajęcia odbywać się będą w nowocześnie wyposażonych pracowniach Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej Akademii Zamojskiej przy ul. Hrubieszowskiej 24, w Zakładach Opieki Zdrowotnej oraz innych Placówkach Ochrony Zdrowia.

Skomentuj

- Treść komentarza powinna być związana z tematem artykułu.
- Komentarze naruszające netykietę będą usuwane.
- Portal ezamosc.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.
- Użytkownik publikując komentarze reprezentuje własne poglądy i opinie, biorąc pełną odpowiedzialność karną i cywilną za publikowane treści.
- Pola wymagane są oznaczone *
- Twój adres email nie będzie opublikowany
- Korzystając z opcji 'komentarz', akceptujesz zasady regulaminu i politykę prywatności.
- Aby dodać komentarz, musisz zaznaczyć pole "Nie jestem robotem", tym samym potwierdzasz, że akceptujesz zasady regulaminu

Powrót na górę

Sekcje

Polecamy

ezamosc.pl

Reklama

Narzędzia

Follow Us