Logo
Wydrukuj tę stronę

Wybrano Rektora UPZ na kadencję 2020-2024

foto: materiał nadesłany foto: materiał nadesłany

Kolegium Elektorów Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu wybrało 25 maja 2020 r. Rektora UPZ na kadencję 2020-2024. Stanowisko od 1 września 2020 r. ponownie obejmie dr hab. Andrzej Samborski, który od 2016 roku pełnił tę funkcję w zamojskiej uczelni.

- Chciałem podziękować za zaufanie, jakim obdarzyli mnie studenci i pracownicy uczelni, powierzając to zaszczytne stanowisko, funkcję rektora. Mam nadzieję, że nasza współpraca będzie się dobrze układała, a Senat Uczelni i inne jej organy będą wspierały mnie w działaniach ku temu, by nasza Uczelnia była nadal uczelnią wiodącą w regionie. Chciałbym, aby UPZ nadal się rozwijała i wszelkie plany mogły zostać zrealizowane. – mówi rektor Uczelni Państwowej w Zamościu dr hab. Andrzej Samborski.


Redakcja serwisu ezamosc.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam, ogłoszeń i komentarzy. Zdjęcia i artykuły stanowią własność autora i są chronione prawem autorskim. Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania nadesłanych tekstów.
Copyright © ezamosc.pl