Logo
Wydrukuj tę stronę

Nabór do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyno-Wychowawczego

Plakat, foto: materiał nadesłany Plakat, foto: materiał nadesłany

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyno-Wychowawczy w Zamościu ogłosił nabór na rok szkolny 2020/2021.

Nabór dotyczy grup przedszkolnych, szkoły podstawowej, grup rewalidacyjno-wychowawczych, klasy przysposabiającej do pracy oraz zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. 

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Ośrodka przy ul. Orlicz Dreszera 14 oraz pod nr tel. 84 639 23 58 lub 84 638 86 22, a także na stronie internetowej https://psonizamosc.org.pl/.


Redakcja serwisu ezamosc.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam, ogłoszeń i komentarzy. Zdjęcia i artykuły stanowią własność autora i są chronione prawem autorskim. Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania nadesłanych tekstów.
Copyright © ezamosc.pl