Reklama

Edukacja

Enjoy science!

Akademia Zamojska zaprasza uczniów na zajęcia w ramach XVII Lubelskiego Festiwalu Nauki, który w tym roku odbędzie się pod hasłem „Nauka bez granic. Enjoy science!”.

Kolejne laboratorium w Akademii Zamojskiej

Akademia Zamojska przygotowała kolejne laboratorium z myślą o studentach studiów licencjackich na kierunku informatyka (specjalności do wyboru: technologie internetowe i multimedialne oraz bezpieczeństwo sieci informatycznych).

Zamość: Trwa nabór wniosków o stypednia szkolne

Urząd Miasta Zamość przypomina, że do15 września trwa nabór wniosków o przyznanie stypendiów szkolnych na rok szkolny 2021/2022. Warunkiem otrzymania stypendium jest zamieszkiwanie ucznia na terenie miasta, wiek do 24 lat i dochód nie większy niż 528 zł netto na członka rodziny.

Jest pierwszy rektor reaktywowanej Akademii Zamojskiej. To doradca ministra Czarnka

Przemysław Czarnek, minister edukacji, mianował swojego doradcę Pawła Skrzydlewskiego rektorem reaktywowanej Akademii Zamojskiej. Paweł Skrzydlewski to doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie filozofii, profesor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. Zasłynął on w mediach wypowiedzią o „ugruntowaniu dziewcząt do cnót niewieścich”.

„Czepkowanie” absolwentów pielęgniarstwa UPZ

30 sierpnia 2021 r. w Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu miała miejsce uroczystość „czepkowania”, podczas której na pielęgniarki i pielęgniarzy pasowano kolejnych absolwentów kierunku pielęgniarstwo. Podczas wydarzenia absolwentki tego kierunku otrzymały czepki, natomiast absolwenci przypinki pielęgniarskie.

Innowacja zamojskiego Elektryka najlepsza na Lubelszczyźnie

Innowacja “Liga Patriotów” realizowana przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 im. Armii Krajowej w Zamościu została uznana przez Kuratorium Oświaty w Lublinie za najlepszą w wojewódzkim etapie konkursu “Kierunek - innowacja” organizowanego przez Ministra Edukacji i Nauki w kategorii "szkoły ponadpodstawowe". Pomysłodawcą projektu był Radosław Oktaba, nauczyciel informatycznych przedmiotów zawodowych.

  • 1 komentarz
  • Czytany: 567 razy

UPZ rozwija działalność naukowo-wydawniczą

Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu odnotowała dwa znaczące sukcesy, będące zwieńczeniem kilkunastoletniej już działalności wydawniczej i naukowej. Po pierwsze, czasopismo naukowe UPZ „Facta Simonidis” wpisane zostało na międzynarodową, prestiżową listę ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences), co oznacza że spełnia jedną z przesłanek do wpisania na ministerialną listę czasopism punktowanych. Z kolei wydawnictwo uczelniane OFFICINA SIMONIDIS po raz kolejny znalazło się w najnowszym wykazie wydawnictw punktowanych, ogłaszanym cyklicznie przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Sejm przyjął ustawę o utworzeniu Akademii Zamojskiej

Sejm przyjął ustawę o reaktywowaniu Akademii Zamojskiej. Uczelni, którą w 1594 r. założył w Zamościu Jan Zamoyski a dwieście lat później zlikwidowali Austryjacy. Za głosowało 233 posłów, 204 było przeciw, 2 wstrzymało się od głosu.

O stosunkach polsko-ukraińskich w WSHE

Jak mówić i pamiętać o zbrodniach dokonanych przez ukraińskich nacjonalistów na ludności polskiej? Czy można wybaczyć okrucieństwo ? W jaki sposób przeszłość wpływa na obecne relacje i politykę w stosunkach polsko-ukraińskich ? To tylko niektóre tematy dyskutowane w trakcie konferencji zorganizowanej w dniach 5-6.07.2021r. przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Zamościu oraz Towarzystwo Wiedzy Obronnej Zarząd Oddziału w Zamościu pt. "Pamięć o ludobójstwie ukraińskich nacjonalistów a problem bezpieczeństwa i stosunków polsko-ukraińskich".

Wręczenie dyplomów absolwentom studiów podyplomowych

Studia podyplomowe to szansa na nowe kwalifikacje i perspektywy zawodowe. Dobrze o tym wiedzą absolwenci studiów podyplomowych Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu kierunków Przygotowanie pedagogiczne oraz Bezpieczeństwo i higiena w środowisku pracy, którzy 3 lipca odebrali dyplomy.

Aktualia Pedagogiki 2021

Zakład Pedagogiki Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu zorganizował po raz trzeci wydarzenie pn. Aktualia Pedagogiki. W tym roku studencki panel dyskusyjny odbył się pt. Disputatio de sapientia.

Wykładowcy z kierunku finanse i rachunkowość wraz ze studentem na konferencji naukowej w Gdańsku

W dniach 21–22 czerwca pracownicy Instytutu Społeczno-Ekonomicznego Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu dr hab. Mieczysław Kowerski i mgr Jarosław Bielak oraz student III roku kierunku finanse i rachunkowość Abel Charkiewicz uczestniczyli w zorganizowanej przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego IX Ogólnopolskiej Konferencji pt. "Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej – Sopot Conference on Modelling Contemporary Economies".

Subskrybuj to źródło RSS

Sekcje

Polecamy

ezamosc.pl

Reklama

Narzędzia

Follow Us